Predaj nehnuteľnosti a platenie odvodov do zdravotnej poisťovne

Zdravotné poisťovne.jpeg

 

AKO JE TO S PLATENÍM ODVODOV DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE, AK PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ? 

ZÁKON O ZDRAVOTNOM POISTENÍ UKLADÁ POVINNOSŤ PLATIŤ POISTNÉ AJ Z TZV. OSTATNÝCH PRÍJMOV, MEDZI KTORÉ PATRÍ AJ PRÍJEM Z PREVODU VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTÍ.

Povinnosť platiť poistné sa nevzťahuje na príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú od platenia dane oslobodené. Príjem z prevodu nehnuteľnosti je oslobodený od dane vtedy, ak uplynulo 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti. Oslobodenie sa rovnako vzťahuje aj na príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. 
Z čoho sa poistné platí ? 
Aby sme vedeli, aké poistné budeme musieť zaplatiť, je potrebné vedieť, že vymeriavací základ (čiže to, z čoho sa platí poistné) je vo výške základu dane z príjmu fyzickej osoby dosiahnutý v rozhodujúcom období. 
Aká je sadzba poistného ? 
Z vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14% (ak je platiteľom poistného osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je vo výške 7% z vymeriavacieho základu).

Príklad:

V roku 2012 ste predali nehnuteľnosť za 130.000 eur. Obstarávacia cena (t.j. cena, za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili) bola 110.000 eur. Stav nehnuteľnosti si vyžiadal menšie stavebné úpravy v hodnote 5 000 eur a mali ste aj ďalšie výdavky súvisiace s predajom nehnuteľnosti vo výške 200 eur.

Výpočet:
130.000 - 110.000 - 5.000 - 200 = 14.800 eur
Suma 14.800 eur predstavuje základ dane, z ktorého sa odvádza 19 % daň z príjmov FO, a zároveň z tejto istej sumy, t.j. zo sumy 14.800 eur sa platí poistné na zdravotné poistenie vo výške 14 %, čo predstavuje v tomto prípade sumu 2.072 eur.

Postup pri platení zdravotných odvodov pri predaji nehnuteľnosti
Ak ste dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, vzniká vVám povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. 
Údaje, ktoré ste uviedli v daňovom priznaní, zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá následne vykoná sama ročné zúčtovanie poistného. V daňovom priznaní je "kolónka" - príjem z predaja nehnuteľnosti, takže zdravotná poisťovňa sa dozvie, aký ste mali z predaja nehnuteľnosti príjem.

Ročné zúčtovanie poistného a výkaz nedoplatkov 
Ročné zúčtovanie poistného vykoná zdravotná poisťovňa. Ak zdravotná poisťovňa zistí, že máte nedoplatok na poistnom, vydá výkaz nedoplatkov, kde okrem iného uvedie aj sumu dlžného poistného, ktorú máte zaplatiť. Proti výkazu nedoplatkov možno podať námietky do 15 dní odo dňa doručenia platiteľovi poistného. Výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na podanie námietok. Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu.

Zdroj: https://www.sora.sk/poradna/predaj-nehnutelnosti-odvody-do-zdravotnej-poistovne

Chystáte sa na predaj a chceli by ste poznať môj názor na Vašu nehnuteľnosť?

Kontaktujte ma … prvá konzultácia je u mňa stále NEZÁVÄZNÁ a ZDARMA

Ak si po nej sadneme a budete chcieť, rád Vás zaradím medzi mojich mnohých spokojných klientov, spolupráca s ktorými ústi do takýchto REFERENCIÍ

 ”Pri kúpe bytu som spolupracoval s p. Vladimírom Sabolom. Kompletný servis počínajúc obhliadkami, rezervačnou zmluvou, hypotékou, končiac prepismi energii, správcovi, katastrálnom úrade bolo profesionálne zorganizované a zabezpečene. Veľmi oceňujem úsporu môjho času, byrokracia vybavená bez jediného dňa dovolenky :-)“ 

Ing. Dedina Miroslav kupujúci

Dobrý deň. Chceli by sme sa touto formou poďakovať za pomoc pri predaji našej nehnuteľnosti, za seriózny a profesionálny prístup pána Sabola Vladimíra. Celý čas sme boli v kontakte, informoval nás o všetkom dôležitom. Prajeme jemu a spoločnosti PROFI REALITY Sabol veľa úspechov a vrelo odporúčame ďalším klientom.

Manželia Kočišoví predávajúci

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.