5 nevyhnutných povinností po kúpe a predaji nehnuteľnosti?

Povinnosti po kúpe a predaji bytu.jpg

Kúpili ste alebo predali nehnuteľnosť v roku 2023? Poznáte Vaše povinnosti po jej predaji, či kúpe?

V prvom rade mi dovoľte zablahoželať Vám k úspešnému obchodu. No podpisom kúpnej zmluvy a zmenou vlastníka nehnuteľnosti v katastri to nekončí. Ako predávajúci, tak aj kupujúci má ešte niekoľko ďalších povinností. Všetko podstatné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ...

 

Povinnosti PREDÁVAJÚCEHO po predaji nehnuteľnosti

Po povolení vkladu kúpnej zmluvy príslušným katastrom nehnuteľností obdržíte poštou na adresu uvedenú v kúpnej zmluve cca do 15 dní od povolenia vkladu tzv.: "Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy".

Ak ho chcete skôr, môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne. Ak sa jedná o Prešovský kataster tak priamo v budove katastra na ulici Levočskej 3 v Prešove po tom, čo si telefonicky alebo na stránke www.katasterportal.sk overíte, že vklad bol katastrom povolený.

Po obdržaní tohto dokumentu je potrebné:

  1. Odhlásenie sa z povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti - Nie, nespravia to automaticky. Potrebujete k tomu práve to vyššie spomenuté rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, ktoré si vyzdvihnete osobne na katastri alebo Vám príde poštou a Váš občiansky preukaz (OP). List vlastníctva nestačí. Toto vybavíte na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade – Prešovčania to vybavia na MsÚ, ul. Jarkova 24, 1. poschodie, č. dverí 238 a 239. Detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - daň z nehnuteľnosti
  2. Odhlásenie sa z povinnosti platieb za komunálny odpad – Túto povinnosť vybavíte taktiež na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade, potrebujete k tomu rovnaké doklady ako v predošlom bode – Prešovčania opäť na MsÚ, ul. Jarkova 24, detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - poplatky za komunálny odpad
  3. Odhlásenie z Trvalého pobytu - po prihlásení sa k trvalému pobytu na inej adrese Vás automaticky odhlásia z trvalého pobytu na pôvodnej adrese, netreba nikam chodiť. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Odhlásenie z trvalého pobytu
  4. Odhlásenie sa z poplatku RTVS – tento zrušíte ONLINE. Budete k tomu potrebovať doklad o ukončení odberu na danom odbernom mieste alebo doklad o zmene odberateľa na danom odbernom mieste. Aj jeden aj druhý doklad Vám na Vašu žiadosť vydajú elektrárne. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Odhlásenie z RTVS
  5. Ďalšie ohlasovacie povinnosti – po zmene trvalého pobytu máte povinnosť nahlásiť jeho zmenu niektorým inštitúciám. Nahláste ju svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovnipodnikateľským registrom. Ak vlastníte auto ozvite sa na dopravný inšpektorát. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní. Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Ďalšie ohlasovacie povinnosti

 

Povinnosti KUPUJÚCEHO po kúpe nehnuteľnosti

Rovnako aj pre Vás ako kupujúceho platí, že po povolení vkladu kúpnej zmluvy príslušným katastrom nehnuteľností obdržíte poštou na adresu uvedenú v kúpnej zmluve cca do 15 dní od povolenia vkladu tzv.: "Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy".

Ak ho chcete skôr, môžete si ho vyzdvihnúť aj osobne. Ak sa jedná o Prešovský kataster tak priamo v budove katastra na ulici Levočskej 3 v Prešove po tom, čo si telefonicky alebo na stránke www.katasterportal.sk overíte, že vklad bol katastrom povolený. (alebo Vás o tom bude informovať Váš realitný maklér ak ste využili pri kúpe jeho služby)

Po obdržaní tohto dokumentu je potrebné:

  1. Prihlásenie sa k povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti -  Keďže ste v roku 2023 nadobudli nehnuteľnosť do vlastníctva (rozhodujúci je dátum povolenia vkladu uvedený na vyššie spomenutom rozhodnutí o povolení vkladu do katastra nehnuteľností), tak do 31. januára 2024 máte povinnosť nahlásiť sa na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade k plateniu dane z nehnuteľnosti a podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Potrebujete k tomu práve to vyššie spomenuté rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, ktoré si vyzdvihnete osobne na katastri alebo Vám príde poštou a Váš občiansky preukaz (OP). List vlastníctva nestačí. – Prešovčania to vybavia na MsÚ, ul. Jarkova 24, 1. poschodie, č. dverí 238 a 239. Detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - daň z nehnuteľnosti
  2. Prihlásenie sa k povinnosti platieb za komunálny odpad – Povinnosť platiť za komunálny odpad Vám vzniká dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť (kúpou ...) alebo dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, podľa toho čo nastane skôr a to do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali. Pri kúpe nehnuteľnosti určite bude skôr vlastníctvo nehnuteľnosti. Túto povinnosť vybavíte taktiež na miestne príslušnom obecnom, či mestskom úrade, potrebujete k tomu rovnaké doklady ako v predošlom bode – Prešovčania opäť na MsÚ, ul. Jarkova 24, detailné informácie, aktuálne tlačivá i kontakty nájdete na tomto linku: Prešov - poplatky za komunálny odpad
  3. Prihlásenie sa k Trvalému pobytu – k trvalému pobytu sa môžete prihlásiť osobne na ohlasovni miestne príslušného obecného, či mestského úradu alebo ONLINE cez portál www.slovensko.sk, tu však budete potrebovať OP so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Ak sa rozhodnete pre osobné prihlásenie priamo na ohlasovni, tak pre Prešovčanov platí, že tak môžu urobiť v klientskom centre na ulici Jarkova 26, Prešov na prízemí, pracovisko č. 11. Tu Vás vybavia na počkanie a nemusíte sa obávať dlhého čakania. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Slovensko.sk - prihlásenie k trvalému pobytu alebo Prešov - prihlásenie k trvalému pobytu
  4. Prihlásenie sa k povinnosti platby poplatku RTVS (k 1.7.2023 má byť zrušený) ak chcete tento poplatok uhrádzať napríklad prevodným, či trvalým príkazom z účtu viete sa prihlásiť ONLINE TU. Ak tento poplatok chcete uhrádzať cez tzv. SIPO  je potrebné priamo na ktorejkoľvek pošte vyplniť formulár „Evidencia platiteľa úhrady“, ktorý je k dispozícii na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty alebo si ho môžete rovno stiahnuť TU. Vyplnený formulár môžete odovzdať priamo na pošte. V oboch prípadoch budete k prihláseniu potrebovať údaje z Vašej zmluvy o pripojení do distribučnej siete elektrárni. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Prihlásenie k poplatku RTVS
  5. Ďalšie ohlasovacie povinnosti – po zmene trvalého pobytu máte povinnosť nahlásiť jeho zmenu niektorým inštitúciám. Nahláste ju svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovnipodnikateľským registrom. Keďže ste novým vlastníkom nehnuteľnosti, novú adresu hlásite katastru (nemusíte, ale na liste vlastníctva Vám zostane uvedená pôvodná adresa) a na dopravný inšpektorát sa ozvite, ak vlastníte auto. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní. Pri zmene trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový a to do 30 dní. Detailné informácie nájdete na tomto linku: Ďalšie ohlasovacie povinnosti

 

Záver

Ako vidíte realitný obchod skutočne nekončí podpisom kúpnej zmluvy, ale po predaji či kúpe má nový i pôvodný vlastník niekoľko dôležitých povinností.

Ak ste pri predaji, či kúpe nehnuteľnosti využili služby realitného makléra o týchto povinnostiach Vás  už určite informoval. (Ak nie, tak to nebol najšťastnejší výber makléra a dúfam, že to bol jediný jeho nedostatok)

Na koniec mám pre Vás ešte jeden tip. Ak ste sa do predaja Vašej nehnuteľnosti ešte nepustili určite si prečítajte článok POSTUP PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI, v ktorom sa dozviete čo Vás pri predaji čaká.

S pozdravom

Chceli by ste poznať môj názor na Vašu nehnuteľnosť?

Kontaktujte ma … prvá konzultácia je u mňa stále NEZÁVÄZNÁ a ZDARMA

Ak si po nej sadneme a budete chcieť, rád Vás zaradím medzi mojich mnohých spokojných klientov, spolupráca s ktorými ústi do takýchto REFERENCIÍ

 ”Pri kúpe bytu som spolupracoval s p. Vladimírom Sabolom. Kompletný servis počínajúc obhliadkami, rezervačnou zmluvou, hypotékou, končiac prepismi energii, správcovi, katastrálnom úrade bolo profesionálne zorganizované a zabezpečene. Veľmi oceňujem úsporu môjho času, byrokracia vybavená bez jediného dňa dovolenky :-)“ 

Ing. Dedina Miroslav kupujúci

Dobrý deň. Chceli by sme sa touto formou poďakovať za pomoc pri predaji našej nehnuteľnosti, za seriózny a profesionálny prístup pána Sabola Vladimíra. Celý čas sme boli v kontakte, informoval nás o všetkom dôležitom. Prajeme jemu a spoločnosti PROFI REALITY Sabol veľa úspechov a vrelo odporúčame ďalším klientom.

Manželia Kočišoví predávajúci