Konečne zákonom upravený vzťah realitná kancelária - klient

Zmluva s RK.jpg

 

Sprostredkovateľská zmluva musí byť písomná!


Za uplynulé obdobie došlo k významnej zmene v otázke aplikácie sprostredkovateľskej zmluvy. Táto, ako viete, je kľúčová v realitnom obchode. Ak realitná kancelária uzatvára sprostredkovateľskú zmluvu s občanom, je povinná ju mať v písomnej podobe! V opačnom prípade riskuje pokutu až 16.500 EUR.

Zo zistení Realitnej únie vyšlo, že asi len polovica ju s klientmi uzatvára v písomnej podobe. Samozrejme, významne k tomu prispieva neochota ľudí "oficiálne" sa viazať. Ak sa pozrieme do Občianskeho či Obchodného zákonníka, dozvieme sa, že písomná forma sprostredkovateľskej zmluvy nie je zákonom vyžadovaná. To však v súčasnosti už nie je pravda!

Čo sa zmenilo?

Vo väčšine prípadov sú klienti realitnej kancelárie bežní ľudia. Z právneho hľadiska sa dostávame do vzťahu medzi realitnou kanceláriou (podnikateľom) a fyzickou osobou (spotrebiteľom). Tieto právne vzťahy sú upravené viacerými zákonmi, napr. Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a mnohými inými. Tieto, nazvime ich "spotrebiteľské zákony", chránia najmä spotrebiteľa a realitnej kancelárii ukladajú viac-menej iba povinnosti.


Akú formu teda musí mať zmluva so spotrebiteľom?

V prípade, ak je zmluva medzi realitnou kanceláriou a spotrebiteľom uzatvorená mimo prevádzkových priestorov realitnej kancelárie (čo je takmer vždy, keďže sa uzatvára pri nábore priamo na nehnuteľnosti), vzťah spadá pod režim Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (zákon číslo 102/2014 Z.z.)


Podľa tohto zákona je realitná kancelária povinná bezodkladne po uzavretí odovzdať klientovi (spotrebiteľovi) zmluvu v listinnej podobe.

Ak si realitná kancelária túto povinnosť nesplní, môže za to byť sankcionovaná zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie. Pokuta za takéto porušenie zákona sa môže vyšplhať až do výšky 16.500 EUR. Ak realitná kancelária poruší povinnosť opakovane, pokuta môže byť až 33.000 EUR.

 

Čo môže zo zmien vyťažiť klient?


Nová legislatíva, ktorú sme prijali na pokyn Európskej únie, prináša do realitného sveta veľké pozitívum a tým je ochrana klienta v podobe jasne stanovených podmienok sprostredkovania predaja vo forme písomnej sprostredkovateľskej zmluvy so spotrebiteľom, povinnej priamo zo zákona!

Chystáte sa na predaj a chceli by ste poznať môj názor na Vašu nehnuteľnosť?

Kontaktujte ma … prvá konzultácia je u mňa stále NEZÁVÄZNÁ a ZDARMA

Ak si po nej sadneme a budete chcieť, rád Vás zaradím medzi mojich mnohých spokojných klientov, spolupráca s ktorými ústi do takýchto REFERENCIÍ

 ”Pri kúpe bytu som spolupracoval s p. Vladimírom Sabolom. Kompletný servis počínajúc obhliadkami, rezervačnou zmluvou, hypotékou, končiac prepismi energii, správcovi, katastrálnom úrade bolo profesionálne zorganizované a zabezpečene. Veľmi oceňujem úsporu môjho času, byrokracia vybavená bez jediného dňa dovolenky :-)“ 

Ing. Dedina Miroslav kupujúci

Dobrý deň. Chceli by sme sa touto formou poďakovať za pomoc pri predaji našej nehnuteľnosti, za seriózny a profesionálny prístup pána Sabola Vladimíra. Celý čas sme boli v kontakte, informoval nás o všetkom dôležitom. Prajeme jemu a spoločnosti PROFI REALITY Sabol veľa úspechov a vrelo odporúčame ďalším klientom.

Manželia Kočišoví predávajúci

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.